Lezing over angst en stress bij klimmen

Lezing over angst en stress bij klimmen

9 september 2023 | 19:30 – 21:00 | Gratis | Engels gesproken

Waarom ervaren we angst tijdens het klimmen? Omdat vallen een van de twee aangeboren angsten van de mens is. Waarom kunnen we zo gestresst raken over het beklimmen van ons project? Omdat klimmen belangrijk voor ons is. 

Het is allemaal logisch. Er kunnen sterke emoties ontstaan wanneer we iets doen waar we van houden, waar we om geven. Zeker als die activiteit het gevecht met de zwaartekracht inhoudt, waarbij we mogelijk een meterslange val in de ijle lucht kunnen maken. Maar die emoties definiëren ons niet, en we kunnen leren hoe we daarop reageren.

Op 9 september zal Tijana Joksimovic een lezing geven over angst en stress tijdens het klimmen. In deze lezing behandelt ze de basisconcepten van mentale training voor klimmen. Of het nu angst is om te vallen of faalangst, prestatieangst of een ander sociaal ongemak dat je zou kunnen ervaren. 

Deze lezing geeft je de tools om het te herkennen en een inspiratie om het aan te pakken.

Over Tijana Joksimovic
Tijana is een gepassioneerde outdoor klimmer en coach die zich heeft gespecialiseerd in mentale training voor klimmers. Binnenkort is ze een van de drie Rock Warrior’s Way coachen in Europa en heeft ze een opleiding afgerond in Sport Psychologie en Coaching. Naast dat ze bekend is met de eisen en uitdagingen die klimmers kunnen ervaren op de rots, heeft ze ook een jaar als co-coach gewerkt van het wedstrijdteam van Mountain Network Arnhem. Haar doel is om mensen te helpen met hun problemen, het verbeteren van hun prestaties en plezier te hebben door te focussen op kwaliteit van de ervaring.

English:

Lecture on Fear and Stress in climbing

9 September 2023 | 19:30 – 21:00 | Free of charge | English spoken

Why do we experience fear when climbing? Because falling is one of the two innate human fears. Why do we get so stressed about climbing our project? Because climbing is significant to us.

It all makes sense. Strong emotions can arise when we do what we love, what we care about. Even more so if that activity involves fight against gravity, with a possibility of a few meters drop into the thin air. But those emotions do not define us, and we can learn to choose how we respond to them.

On 9 September Tijana will give a lecture on fear and stress in climbing. In this lecture she will cover the basic concepts of mental training for climbing. Be it fear of falling or fear of failure, performance anxiety or any other social discomfort you might be experiencing. 

This lecture provides you with some tools to recognize it and an inspiration to address it.

About Tijana Joksimovic
Tijana is a passionate outdoor climber and a coach who specializes in mental training for climbers. She is soon to be one of the only three Rock Warrior’s Way coaches in Europe and has finished a course in Sport Psychology and Coaching. Besides being very familiar with all the demands and challenges climbers can encounter on the rock, she has spent a year co-coaching the youth selection team in Mountain Network Arnhem. Focusing on the quality of experience, she aims to help people overcome their struggles, improve their performance, and have fun!